Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate a website-ului www.mobilemedical.ro

Acest website colectează unele date cu caracter personal de la Utilizatorii săi.


Acest document poate fi tipărit pentru referință folosind comanda de imprimare în setările oricărui browser.

Proprietar și operator de date

SC Mobile Vet SRL
Str. Doamna Ghica nr. 133, Bucuresti, Sector 2, Romania.

Numar de ordine in Registrul Comertului: J38/61/2013
CUI: RO31174198

E-mail de contact al proprietarului: confidentialitate@mobilemedical.ro

Tipuri de date colectate

Printre tipurile de date cu caracter personal pe care acest website le colectează, de unul singur sau prin terți, se numără: Cookie-uri; Date de utilizare; identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (ID de publicitate Google sau IDFA, de exemplu); nume; numele prenume; numele companiei; numar de telefon; adresa; oraș; județ; cod poștal; țară; adresa de email; diverse tipuri de date; date de plată; Date comunicate în timpul utilizării serviciului; nume de utilizator; parola; CUI / Numar de ordine in Registrul Comertului; numele de utilizator (User ID); adresa de facturare; date referitoare la punctul de vânzare.

Detaliile complete privind fiecare tip de Date cu caracter personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate ale acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea datelor.
Datele cu caracter personal pot fi furnizate în mod liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de utilizare, colectate automat atunci când se utilizează acest website.
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest website sunt obligatorii, iar furnizarea acestor date poate face imposibilă furnizarea serviciilor sale. În cazurile în care acest website specifică în mod specific că unele Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.
Utilizatorii care nu sunt siguri cu privire la datele personale sunt obligati să contacteze Proprietarul.
Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest website sau de către proprietarii serviciilor terților utilizate de acest website au scopul de a furniza Serviciul cerut de Utilizator, pe lângă alte scopuri descrise în prezentul document și în Politica privind cookie-urile, dacă este disponibil.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice date cu caracter personal obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui website și confirmă faptul că au acordul terței pentru a furniza Datele Proprietarului.

Modul și locul prelucrării datelor

Metode de prelucrare

Proprietarul ia măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul, dezvăluirea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.
Prelucrarea datelor se realizează folosind calculatoare și / sau instrumente IT, urmând procedurile organizaționale și modurile strict legate de scopurile indicate. În afară de Proprietar, în unele cazuri, Datele pot fi accesibile pentru anumite tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui website (administrare, vânzări, marketing, administrare juridică, sistem) sau părți externe (cum ar fi terții- furnizori de servicii tehnice, transportatori de poștă, furnizori de găzduire, companii IT, agenții de comunicații) desemnați, dacă este necesar, ca prelucratori de date de către proprietar. Lista actualizată a acestor părți poate fi solicitată Proprietarului în orice moment.

Temeiul legal al procesării

Proprietarul poate prelucra Datele cu caracter personal referitoare la utilizatori dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În anumite legislații, Proprietarul poate fi permis să prelucreze Datele cu caracter personal până când Utilizatorul se opune la o astfel de prelucrare („renunțare”), fără a fi nevoie să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare din următoarele baze legale. Totuși, acest lucru nu se aplică ori de câte ori prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea de date este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații pre-contractuale ale acestora;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • prelucrarea este legată de o sarcină care se desfășoară în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite de Proprietar;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar sau de către un terț.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu plăcere să clarifice baza juridică specifică care se aplică procesării și, în special, dacă furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Loc

Datele sunt prelucrate la birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri unde se află părțile implicate în prelucrare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferul datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de prelucrare a acestor date transferate, utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre baza legală a transferurilor de date într-o țară din afara Uniunii Europene sau oricărei organizații internaționale guvernate de dreptul internațional public sau înființate de două sau mai multe țări, precum ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Proprietar pentru a-și proteja Datele.

Dacă are loc un astfel de transfer, utilizatorii pot afla mai multe prin verificarea secțiunilor relevante din acest document sau se pot consulta cu proprietarul folosind informațiile furnizate în secțiunea de contact.

Timp de retenție

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și stocate atât timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu caracter personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator se păstrează până la îndeplinirea completă a acestui contract.
 • Datele cu caracter personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului sunt păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informații specifice cu privire la interesele legitime urmărite de Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare, atâta timp cât un astfel de consimțământ nu este retras. În plus, proprietarul poate fi obligat să păstreze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, ori de câte ori i se cere acest lucru pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de păstrare, datele personale vor fi șterse. Prin urmare, dreptul la acces, dreptul la ștergere, dreptul la rectificare și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi aplicate după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile prelucrării

Datele referitoare la Utilizator sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciul său, să respecte obligațiile sale legale, să răspundă solicitărilor de executare, să îi protejeze drepturile și interesele (sau cele ale Utilizatorilor săi sau ale terților), să detecteze orice activitate dăunătoare sau frauduloasă, precum și următoarele: Analize, Contactarea utilizatorului, Performanța conținutului și testarea funcțiilor (testare A / B), Afișarea conținutului de pe platforme externe, Manevrarea plăților, cartografierea și înregistrarea sesiunilor, Interacțiunea cu platformele de sondaj online, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Gestionarea colectării datelor și a sondajelor online, înregistrarea și autentificarea, remarketingul și direcționarea comportamentală și gestionarea etichetelor.

Pentru informații specifice despre Datele cu caracter personal utilizate pentru fiecare scop, Utilizatorul se poate referi la secțiunea „Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal”.

Informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate în următoarele scopuri și folosind următoarele servicii:

Google Analytics

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și pot fi utilizate pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

Urmărirea conversiilor anunțurilor Facebook (pixel Facebook) (Facebook, Inc.)

Urmărirea conversiilor anunțurilor Facebook (pixel Facebook) este un serviciu de analiză furnizat de Facebook, Inc., care conectează date din rețeaua de publicitate Facebook cu acțiuni efectuate pe acest website. Pixelul Facebook urmărește conversiile care pot fi atribuite anunțurilor din rețeaua Facebook, Instagram și audiență.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate . Participant la Scutul de confidențialitate

AWStats (acest website)

AWStats este un software de analiză utilizat de acest website pentru a analiza Datele direct fără ajutorul terților.

Utilizatorul poate dezactiva colectarea acestor informații statistice oprind JavaScript în browserul său web. Cu toate acestea, această acțiune poate afecta în mod negativ experiența de navigare a Utilizatorului pe acest website, precum și alte aplicații.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Date colectate direct (acest website)

Acest website utilizează un sistem intern de analiză care nu implică terți.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Urmărirea conversiilor Google Ads (Google Ireland Limited)

Urmărirea conversiilor Google Ads este un serviciu de analiză furnizat de Google Ireland Limited care conectează date din rețeaua de publicitate Google Ads cu acțiuni efectuate pe acest website.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate . Participant la Scutul de confidențialitate

Google Analytics (Google Ireland Limited)

Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited („Google”). Google folosește Datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui website, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și a le împărtăși cu alte servicii Google.
Google poate utiliza Datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Google Analytics Advertising Reporting Features (Google Ireland Limited)

Google Analytics de pe acest website a activat funcțiile de raportare publicitară, care colectează informații suplimentare de la cookie-ul DoubleClick (activitate web) și de la ID-urile de publicitate ale dispozitivului (activitatea aplicației). Permite proprietarului să analizeze Date despre comportamentul și interesele specifice (trafic trafic și date despre interacțiunea anunțurilor utilizatorilor) și, dacă este activat, Date demografice (informații despre vârstă și sex).

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de cookie-uri de către Google, vizitând Setările anunțurilor Google .

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori unici de dispozitiv pentru publicitate (ID de publicitate Google sau IDFA, de exemplu); diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Google Analytics Demographics and Interests reports (Google Ireland Limited)

Google Analytics Demographics and Interests reports este o caracteristică Google Advertising Reporting care pune la dispoziție date demografice și de interese din Google Analytics pentru acest website (demografia înseamnă date de vârstă și sex).

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de cookie-uri de către Google, vizitând Setările anunțurilor Google .

Date personale colectate: Cookie-uri; identificatori de dispozitiv unici pentru publicitate (ID de publicitate Google sau IDFA, de exemplu).

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Hotjar Form Analysis & Conversion Funnels (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de analiză furnizat de Hotjar Ltd.
Hotjar onorează anteturile generice „Nu urmăriți” (Do Not Track). Acest lucru înseamnă că browser-ul tău poate spune script-ului său să nu colecteze nici una din datele tale. Aceasta este o setare care este disponibilă în toate browserele principale. Găsiți informațiile de renunțare la Hotjar aici .

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate - Renunțare .

Contactarea utilizatorului

Formular de contact (acest website)

Prin completarea formularului de contact cu datele lor, Utilizatorul autorizează acest website să utilizeze aceste detalii pentru a răspunde cererilor de informații, cotații sau orice alt tip de solicitare, așa cum este indicat de antetul formularului.

Date personale colectate: adresă; oraș; județ; cod poștal; țară; adresa de email; nume; prenume; numele companiei; numar de telefon; diverse tipuri de date.

Lista de corespondență sau buletinul informativ (acest website)

Prin înregistrarea pe lista de corespondență sau pentru buletinul informativ, adresa de e-mail a Utilizatorului va fi adăugată la lista de contacte a celor care pot primi mesaje de e-mail care conțin informații cu caracter comercial sau promoțional cu privire la acest website. Adresa dvs. de e-mail ar putea fi adăugată la această listă ca urmare a înregistrării pe acest website sau după efectuarea unei achiziții.

Date personale colectate: Cookie-uri; adresa de email; nume; prenume; numele companiei; numar de telefon; țară.

Contact telefonic (acest website)

Utilizatorii care și-au furnizat numărul de telefon pot fi contactați în scopuri comerciale sau promoționale legate de acest website, precum și pentru îndeplinirea cererilor de asistență.

Date personale colectate: număr de telefon.

Testarea performanțelor și a caracteristicilor conținutului (testare A / B)

Serviciile conținute în această secțiune permit Proprietarului să urmărească și să analizeze răspunsul utilizatorului cu privire la traficul web sau comportamentul cu privire la modificările structurii, textului sau oricărei alte componente ale acestui website.

Google Optimize (Google Ireland Limited)

Google Optimize este un serviciu de testare A / B furnizat de Google Ireland Limited („Google”).

Google poate utiliza Datele cu caracter personal pentru a contextualiza și personaliza anunțurile propriei rețele de publicitate.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate . Participant la Scutul de confidențialitate

Afișarea conținutului de pe platforme externe

Acest tip de serviciu vă permite să vizualizați conținutul găzduit pe platforme externe direct din paginile acestui Website și să interacționați cu acestea.
Acest tip de serviciu ar putea colecta în continuare date despre traficul web pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl utilizează.

Font Awesome (Fonticons, Inc.)

Font Awesome este un serviciu de vizualizare tipografic furnizat de Fonticons, Inc., care permite acestui website să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Fonturi Google (Google Ireland Limited)

Google Fonts este un serviciu de vizualizare tipografic furnizat de Google Ireland Limited, care permite acestui website să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Date de utilizare; diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate . Participant la Scutul de confidențialitate

Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților oferit de Google Ireland Limited, care permite acestui website să încorporeze conținut de acest fel în paginile sale.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate . Participant la scutul de confidențialitate

Gestionarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestui website să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, acest website împărtășește doar informațiile necesare pentru a executa tranzacția cu intermediarii financiari care gestionează tranzacția.
Unele dintre aceste servicii pot permite, de asemenea, trimiterea de mesaje cronometrate către Utilizator, cum ar fi e-mailuri care conțin facturi sau notificări privind plata.

Plata prin transfer bancar (acest website)

În cazul în care metoda de plată aleasă este un transfer bancar direct în contul curent indicat de acest website, Proprietarul va colecta detaliile de plată ale Utilizatorului, adică numărul de cont curent al expeditorului, codul SWIFT, banca și numele expeditorului. Aceste date vor fi colectate și procesate exclusiv în cadrul tranzacției și numai în scopuri de facturare.

Date personale colectate: adresă; numele companiei; nume; prenume; date de plată.

Cartografierea și înregistrarea sesiunii

Serviciile de mapare a website-ului sunt utilizate pentru a afișa zonele unei pagini în care utilizatorii deplasează cel mai frecvent mouse-ul sau fac clic. Aceasta arată unde sunt punctele de interes. Aceste servicii permit monitorizarea și analizarea traficului web și urmărirea comportamentului utilizatorului.
Unele dintre aceste servicii pot înregistra sesiuni și le pot face disponibile pentru redarea vizuală ulterioară.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar este un serviciu de înregistrare și mapare oferit de Hotjar Ltd.
Hotjar onorează anteturile generice „Nu urmăriți”. Acest lucru înseamnă că browserul poate spune scriptului său să nu colecteze niciunul dintre datele Utilizatorului. Aceasta este o setare care este disponibilă în toate browserele principale. Găsiți informațiile de renunțare la Hotjar aici .

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare; diferite tipuri de date, astfel cum sunt specificate în politica de confidențialitate a serviciului.

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate - Renunțare .

Interacțiune cu platformele de sondaj online

Acest tip de serviciu permite Utilizatorilor să interacționeze cu platforme de sondaj online ale unor terțe părți direct din paginile acestui Website.
Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta date de navigare și de utilizare în paginile unde este instalat, chiar dacă utilizatorii nu utilizează în mod activ serviciul.

Widget-uri Hotjar Poll & Survey (Hotjar Ltd.)

Widgeturile Hotjar Poll & Survey sunt servicii care permit interacțiunea cu platforma Hotjar oferită de Hotjar Ltd.
Hotjar onorează anteturile generice „Nu urmăriți”. Acest lucru înseamnă că browserul poate spune scriptului său să nu colecteze niciunul dintre datele Utilizatorului. Aceasta este o setare care este disponibilă în toate browserele principale. Găsiți informațiile de renunțare la Hotjar aici .

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare; diverse tipuri de date.

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate - Renunțare .

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă administrarea unei baze de date de contacte de e-mail, contacte telefonice sau orice alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.
Aceste servicii pot colecta, de asemenea, date cu privire la data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și când Utilizatorul a interacționat cu acesta, cum ar fi făcând clic pe linkurile incluse în mesaj.

Twilio (Twilio, Inc.)

Twilio este un serviciu de gestionare și comunicare a numerelor de telefon furnizat de Twilio, Inc.

Date personale colectate: număr de telefon.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid este un serviciu de administrare a adreselor de e-mail și de trimitere de mesaje furnizate de Sendgrid Inc.

Date personale colectate: numele companiei; Cookie-urile; țară; adresa de email; nume; prenume; numar de telefon; Date de utilizare.

Locul procesării: Statele Unite - Politica de confidențialitate .

Gestionarea colectării datelor și a sondajelor online

Acest tip de serviciu permite acestui website să gestioneze crearea, implementarea, administrarea, distribuirea și analiza formularelor și sondajelor online pentru a colecta, salva și reutiliza date de la utilizatorii care răspund.
Datele cu caracter personal colectate depind de informațiile solicitate și furnizate de Utilizatori în formularul online corespunzător.

Aceste servicii pot fi integrate cu o gamă largă de servicii terțe pentru a permite Proprietarului să ia măsurile ulterioare cu Datele prelucrate - de exemplu, gestionarea contactelor, trimiterea de mesaje, analitice, publicitate și procesare a plăților.

Hotjar surveys (Hotjar Ltd.)

Hotjar surveys este un generator de sondaje și o platformă de colectare a datelor furnizate de Hotjar Ltd.
Hotjar surveys pot utiliza cookie-uri pentru a urmări comportamentul utilizatorului. Utilizatorii pot renunța la urmărirea cookie-urilor prin sondajele Hotjar, vizitând această pagină de renunțare .

Hotjar surveys respectă opțiunea „Nu urmăriți” disponibilă în majoritatea browserelor moderne care, dacă sunt activate, trimit un semnal special pentru a opri urmărirea activității Utilizatorului. Utilizatorii pot găsi mai multe informații despre cum să activați Nu urmăriți pentru fiecare browser acceptat aici .

Date personale colectate: Cookie-uri; Date comunicate în timpul utilizării serviciului; adresa de email; nume; prenume; numar de telefon; Date de utilizare.

Locul procesării: Malta - Politica de confidențialitate - Renunțare .

Înregistrare și autentificare

Prin înregistrare sau autentificare, utilizatorii permit acestui website să le identifice și să le ofere acces la servicii dedicate.
În funcție de ceea ce este descris mai jos, terții pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest website va putea accesa unele date, stocate de aceste servicii terțe, în scopuri de înregistrare sau identificare.

Înregistrare directă (acest website)

Utilizatorul se înregistrează prin completarea formularului de înregistrare și furnizarea datelor cu caracter personal direct pe acest website.

Date personale colectate: numele companiei; nume; prenume; adresă; oraș; județ; cod poștal; țară; adresa de facturare; date referitoare la punctul de vanzare; numar de telefon; adresa de email; parola; numele de utilizator; nume de utilizator; diverse tipuri de date; CUI / Numar de ordine in Registrul Comertului.

Remarketing și direcționare comportamentală

Acest tip de serviciu permite acestui Website și partenerilor săi să informeze, să optimizeze și să servească publicitate pe baza utilizării anterioare a acestui website de către Utilizator.
Această activitate este realizată prin urmărirea datelor de utilizare și prin utilizarea cookie-urilor, informații care sunt transferate partenerilor care gestionează activitatea de remarketing și de țintire comportamentală.
Unele servicii oferă o opțiune de remarketing bazată pe liste de adrese de e-mail.
În plus față de orice renunțare oferită de oricare dintre serviciile de mai jos, Utilizatorul poate renunța la utilizarea de cookie-uri de către un serviciu terț pentru anumite funcții de remarketing, vizitând pagina de renunțare la Network Advertising Initiative .

Utilizatorii pot, de asemenea, să renunțe la anumite funcții de publicitate prin setările dispozitivului aplicabile, cum ar fi setările de publicitate ale dispozitivelor pentru telefoanele mobile sau setările anunțurilor în general .

Remarketing cu Google Analytics (Google Ireland Limited)

Remarketing cu Google Analytics este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited, care conectează activitatea de urmărire realizată de Google Analytics și Cookie-urile sale cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie-ul Doubleclick.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Google Ad Manager Audience Extension (Google Ireland Limited)

Google Ad Manager Audience Extension este un serviciu de remarketing și direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited, care urmărește vizitatorii acestui website și permite partenerilor de publicitate selectați să le afișeze anunțuri direcționate pe web.

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Remarketing Google Ads (Google Ireland Limited)

Google Ads Remarketing este un serviciu de remarketing și de direcționare comportamentală furnizat de Google Ireland Limited care conectează activitatea acestui website cu rețeaua de publicitate Google Ads și Cookie DoubleClick.

Utilizatorii pot renunța la utilizarea de cookie-uri de către Google pentru personalizarea anunțurilor, vizitând Setările anunțurilor Google .

Date personale colectate: Cookie-uri; Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate - Renunțare . Participant la Scutul de confidențialitate

Managementul tag-urilor

Acest tip de serviciu îl ajută pe Proprietar să gestioneze tag-urile sau scripturile necesare pe acest website într-o manieră centralizată.
Aceasta are ca rezultat Datele utilizatorilor care curg prin aceste servicii, ceea ce poate duce la păstrarea acestor Date.

Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

Google Tag Manager este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google Ireland Limited.

Date personale colectate: Date de utilizare.

Locul procesării: Irlanda - Politica de confidențialitate . Participant la Scutul de confidențialitate

Informații suplimentare despre datele cu caracter personal

 • Vânzarea de bunuri și servicii online

  Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru a oferi Utilizatorului servicii sau pentru a vinde bunuri, inclusiv plata și livrarea posibilă.
  Datele cu caracter personal colectate pentru finalizarea plății pot include cardul de credit, contul bancar utilizat pentru transfer sau orice alt mijloc de plată prevăzut. Tipul de date colectate de acest website depinde de sistemul de plată utilizat.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la Datele lor prelucrate de Proprietar.

În special, utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Retrage-le consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a retrage consimțământul acolo unde și-au dat anterior consimțământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
 • Obiectul prelucrării datelor. Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor lor dacă prelucrarea este efectuată pe o bază legală, în afară de consimțământ. Mai multe detalii sunt disponibile în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Accesarea datelelor. Utilizatorii au dreptul să învețe dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, să obțină dezvăluiri cu privire la anumite aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a Datelor care sunt procesate.
 • Verificare și solicitarea rectificarii. Utilizatorii au dreptul să verifice acuratețea Datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Limitarea prelucrari datelor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să restricționeze prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu își va prelucra Datele în alte scopuri decât stocarea acestora.
 • Ștergerea sau eliminarea datelelor personale. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, să obțină ștergerea datelor lor de la Proprietar.
 • Primirea datelor și transferul către un alt operator. Utilizatorii au dreptul să primească datele lor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini și, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să-l transmită fără alt obstacol la un alt operator. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie prelucrate prin mijloace automatizate și că prelucrarea se bazează pe consimțământul Utilizatorului, pe un contract din care Utilizatorul face parte sau pe obligații pre-contractuale ale acestora.
 • Depune o plângere. Utilizatorii au dreptul de a depune o reclamație în fața autorității competente de protecție a datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării datelor

În cazul în care Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități oficiale atribuite titularului sau în scopul intereselor legitime urmărite de proprietar, utilizatorii pot obiecta la prelucrarea acestora oferind un motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă, că, în cazul în care Datele lor personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, se pot opune oricând prelucrării respective, fără să ofere nicio justificare. Pentru a afla dacă proprietarul prelucrează datele cu caracter personal în scop de marketing direct, utilizatorii se pot referi la secțiunile relevante din acest document.

Mod de exercitare a acestor drepturi

Orice solicitări de exercitare a drepturilor utilizatorului pot fi direcționate către Proprietar prin datele de contact prevăzute în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de Proprietar cât mai devreme și întotdeauna în termen de o lună.

Acest website utilizează Cookie-uri. Pentru a afla mai multe și pentru o notificare cookie detaliată, Utilizatorul poate consulta Politica privind cookie-urile .

Informații suplimentare despre colectarea și prelucrarea datelor

Acțiune legală

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la o posibilă acțiune juridică care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a acestui Website sau a Serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că este conștient că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie date cu caracter personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest website poate oferi Utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau colectarea și procesarea datelor cu caracter personal la cerere.

Jurnalele de sistem și întreținerea

În scop de operare și întreținere, acest website și orice servicii terțe pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest website (jurnalele de sistem) folosind alte date cu caracter personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate în orice moment Proprietarului. Vă rugăm să consultați informațiile de contact de la începutul acestui document.

Cum sunt gestionate cererile „Nu urmăriți”

Acest website nu acceptă cererile „Nu urmăriți”.
Pentru a stabili dacă oricare dintre serviciile terțe pe care le utilizează respectă solicitările „Nu urmăriți”, vă rugăm să citiți politicile lor de confidențialitate.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale acestei politici de confidențialitate în orice moment, notificând Utilizatorii săi pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui website și / sau - în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal - trimitând o notificare către Utilizatori prin orice informații de contact disponibile proprietarului. Este recomandat să verificați deseori această pagină, cu referire la data ultimei modificări enumerate în partea de jos.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va colecta un nou acord din partea Utilizatorului, acolo unde este necesar.

Definiții și referințe legale

Date personale (sau date)

Orice informație care, direct, indirect sau în legătură cu alte informații - inclusiv un număr de identificare personal - permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Date de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestui website (sau al serviciilor terțe angajate pe acest website), care pot include: adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizează acest website, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, dimensiunea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultatul cu succes, eroarea etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare utilizat de utilizator, diferitele detalii de timp pe vizită (de ex.timpul petrecut pe fiecare pagină din Aplicație) și detaliile despre calea urmată în cadrul Aplicației, cu referire specială la secvența de pagini vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Persoana care folosește acest website, care, cu excepția cazului în care se specifică altfel, coincide cu persoana vizată.

Subiectul datelor

Persoana fizică / juridică la care se referă Datele cu caracter personal.

Procesator de date (sau supraveghetor de date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Operator de date (sau proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau un alt organism care, singură sau în comun cu alte persoane, determină scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate referitoare la funcționarea și utilizarea acestui website. Dacă nu se specifică altfel, operatorul de date este titularul acestui website.

Acest website (sau această aplicație)

Mijloacele prin care datele personale ale utilizatorului sunt colectate și prelucrate.

Serviciu

Serviciul oferit de acest website, așa cum este descris în termenii relative (dacă sunt disponibili) și pe acest website / aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Dacă nu se specifică altfel, toate referințele făcute în acest document la Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.

Cookie-uri

Seturi mici de date stocate în dispozitivul Utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv ale art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest website, dacă nu este menționat altfel în acest document.

Ultima actualizare: 30 Martie 2020